Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Informace k výstavbě kanalizace a ČOV v naší obci

30. 01. 2018

Vážení občané,

v roce 2018 bude probíhat výstavba kanalizace v celé obci Vrbčany. Před zahájením stavebních prací poblíž vaší nemovitosti vás budeme předem informovat.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, můžete kontaktovat starostku obce Šárku Jelínkovou - tel. č. 725 021 070 nebo stavbyvedoucího pana Petra Honische - tel. č. 603 584 642.

Obecní veřejnou část gravitační kanalizace vám dovedeme až k hranici vaší nemovitosti. Napojení se na obecní přípojku bude možné až po právní moci kolaudačního rozhodnutí veřejné části kanalizace, tj. předpoklad březen 2019!

Do té doby budete mít dostatek času připravit si přípojku ke kanalizaci na vaší nemovitosti. Podrobné informace máte uvedené ve vaší "Projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí" a dále můžete vše konzultovat s námi.

Ten, kdo bude napojen na tlakovou kanalizaci, obdrží od nás podrobné informace zvlášť.

Během letošního roku vás budeme průběžně informovat a vzájemně spolupracovat.

Šárka Jelínková


všechny aktuality hlavní stránka