Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Kanalizace a ČOV

Vážení občané,

v roce 2018 bude probíhat výstavba kanalizace v celé obci Vrbčany. Před zahájením stavebních prací poblíž vaší nemovitosti vás budeme předem informovat.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, můžete kontaktovat starostku obce Šárku Jelínkovou - tel. č. 725 021 070 nebo stavbyvedoucího pana Petra Honische - tel. č. 603 584 642.

Obecní veřejnou část gravitační kanalizace vám dovedeme až k hranici vaší nemovitosti. Napojení se na obecní přípojku bude možné až po právní moci kolaudačního rozhodnutí veřejné části kanalizace, tj. předpoklad březen 2019!

Do té doby budete mít dostatek času připravit si přípojku ke kanalizaci na vaší nemovitosti. Podrobné informace máte uvedené ve vaší "Projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí" a dále můžete vše konzultovat s námi.

Ten, kdo bude napojen na tlakovou kanalizaci, obdrží od nás podrobné informace zvlášť.

Během letošního roku vás budeme průběžně informovat a vzájemně spolupracovat.

 

Obecné informace:

dne 17.5.2017 byla podepsána smlouva se zhotovitelem na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod v obci Vrbčany.

Výběrovým řízením byla vybrána firma Stavitelství Řehoř, s.r.o., Černošice.

Předání stavby bylo dne 19.7.2017. V letošním roce bude zahájena výstavba čističky odpadních vod.

O průběhu celé výstavby kanalizace budete včas informováni.

 

V současné době se zpracovává projektová dokumentace k Vašim domovním přípojkám. Až bude vyhotovena a získáte územní souhlas ze Stavebního úřadu Pečky, vyzvu Vás k úhradě 3 400 Kč za tuto projektovou dokumentaci a územní souhlas. Bez územního souhlasu není možné se připojit na obecní část kanalizace.

Šárka Jelínková

datumnázev velikostformát
24. 02. 2018 Pozemková situace kanalizace a ČOV 1,5 MB pdf
24. 02. 2018 Stavební povolení 12,8 MB pdf