Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


výše stočného na rok 2020

03. 11. 2020

Sdělení: Výše stočného za odvádění odpadních vod

Provozovatel kanalizace a čističky odpadních vod – Obec Vrbčany, Vrbčany 25

Výše stočného pro rok 2020:

Cena bez DPH 34,29 Kč/1 m3/osobu/rok 2020

Cena včetně DPH 37,72 Kč/1 m3/osobu/rok 2020

Spotřeba dle zákona je 35 m3/osobu/rok 2020.

Tzn. výše stočného pro rok 2020 je stanovena 1 320 Kč včetně DPH. 

Faktura vám bude doručena v lednu 2021 se čtrnáctidenní splatností.

Úhrada bude preferována přednostně na bankovní účet č. 8525151/0100, popř. v hotovosti na obecním úřadě

v úřední hodiny pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00.

Šárka Jelínková

 


všechny aktuality hlavní stránka