Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Odpadové hospodářství

1. Placení poplatku za svoz odpadů

Osoba s trvalým pobytem ...............................700 Kč

Nemovitost bez osoby s trvalým pobytem .........700 Kč

Pes ..............................................................100 Kč

2. pes............................................................150 Kč

Poplatek je splatný od února do konce dubna

úhrada v hotovosti na OÚ: pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00

nebo na účet: 8525151/0100

známku na popelnici vám následně doneseme do vaší poštovní schránky.

 

2. Otevírací hodiny kontejnerů:

od 1.4. - 31.10.

středa: 16:00 - 18:00

neděle: 14:00 - 16:00

od 1.11. - 31.3.

neděle: 14:00 - 16:00

 

3. Svozová firma na komunální a separovaný odpad

Pečecké služby, s. r. o.

 

4. Sběr a svoz elektroodpadu - "Zelená obec"

Obec je zapojena do projetu „Zelená obec“. Tento projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu od občanů přímo v místě jeho vzniku. Výhodou pro obec, která se do projektu zapojí, je svoz a ekologické zpracování veškerého obecního elektroodpadu zdarma.