Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Základní informace

1 Oficiální název

 Obec Vrbčany

2 Důvod a způsob založení

je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporací. Hospodaří s vlastním majetkem, svým jménem vystupuje v právních vztazích a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Obec" (psáno s velkým počátečním písmenem) má právní subjektivitu (je právnickou osobou).Obecní úřad nemá právní subjektivitu (není právnickou osobou), je úřadem obce a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazeni do OÚ.Obecní úřad provádí výkon státní správy a samosprávy. Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti, se v záhlaví označují "Obec Vrbčany". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad Vrbčany".

3 Organizační struktura

starostka – Ing. Mgr. Šárka Jelínková
místostarosta – Miroslav Kuchař
předseda finančního výboru – Ondřej Horák
předseda kontrolního výboru – Bc. Jiří Urban
předsedkyně kulturně-sociální komise – Nikola Nedvědová

4 Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany 25
280 02  Kolín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany 25
280 02  Kolín

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa 8.00 - 11.00   13.00 - 17.00

pí.Vukovićová - asistentka obce

středa 16.00 - 18.00

Ing. Mgr. Šárka Jelínková - starostka obce

4.4 Telefonní čísla

Telefony:  +420 725 021 070

4.5 Fax
4.6 Adresa internetové stránky (URL)

http://www.obecvrbcany.cz

4.7 Elektronická podatelna

info(a)obecvrbcany.cz

4.8 Další elektronické adresy

 info(a)obecvrbcany.cz

4.9 Datová schránka

bcjb748

5 Případné platby můžete poukázat:

8525151/0100

6 IČO

 00235920

7 DIČ

 CZ00235920

8 Dokumenty
8.1 Seznamy dokumentů
8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

9 Žádosti o informace

 Informace pro vás  >>

10 Příjem žádostí a dalších podání

Jak postupovat při podání  >>

11 Opravné prostředky

 Nesouhlasíte s rozhodnutím?  >>

12 Formuláře

Stáhněte si formulář  >>

13 Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Nevíte kudy kam? Pomůžeme vám orientovat se. >>

14 Předpisy
14.1 Nejdůležitější předpisy

 Zákony a předpisy  >>

14.2 Vydané právní předpisy
15 Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

I za informace se někdy platí. Kdy a za jaké?>>

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16 Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

je vložena na úřední desce.

18 Seznam organizací

 SDH Vrbčany

19 Pověřenec pro ochranu osobních údajů -

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).