Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu obce Vrbčany.

Stav k  01/2021

datumnázev velikostformát
01. 03. 2024 Hlavní výkres 1,5 MB pdf
01. 03. 2024 Koncepce veřejné infrastruktury 936,9 kB pdf
01. 03. 2024 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 578,7 kB pdf
01. 03. 2024 Výkres základního členění 679,1 kB pdf
01. 03. 2024 Koordinační výkres 387,4 kB pdf
01. 03. 2024 Výkres předpokládaných záborů 296,5 kB pdf
01. 03. 2024 Textová část - odůvodnění 343,4 kB pdf
01. 03. 2024 Výkres základního členění 238,0 kB pdf
01. 03. 2024 Koncepce veřejné infrastruktury 318,7 kB pdf
01. 03. 2024 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 246,7 kB pdf
01. 03. 2024 Vymezení zastavěného území 475,2 kB pdf
01. 03. 2024 Textová výroková část - C 140,5 kB pdf