Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu obce Vrbčany.

Stav k  01/2021

datumnázev velikostformát
08. 12. 2021 Hlavní výkres 1,5 MB pdf
08. 12. 2021 Koncepce veřejné infrastruktury 936,9 kB pdf
08. 12. 2021 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 578,7 kB pdf
08. 12. 2021 Výkres základního členění 679,1 kB pdf
08. 12. 2021 Koordinační výkres 387,4 kB pdf
08. 12. 2021 Výkres předpokládaných záborů 296,5 kB pdf
08. 12. 2021 Textová část - odůvodnění 343,4 kB pdf
08. 12. 2021 Výkres základního členění 238,0 kB pdf
08. 12. 2021 Koncepce veřejné infrastruktury 318,7 kB pdf
08. 12. 2021 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 246,7 kB pdf
08. 12. 2021 Vymezení zastavěného území 475,2 kB pdf
08. 12. 2021 Textová výroková část - C 140,5 kB pdf