Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu obce Vrbčany.

Stav k  01/2021

datumnázev velikostformát
30. 03. 2023 Hlavní výkres 1,5 MB pdf
30. 03. 2023 Koncepce veřejné infrastruktury 936,9 kB pdf
30. 03. 2023 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 578,7 kB pdf
30. 03. 2023 Výkres základního členění 679,1 kB pdf
30. 03. 2023 Koordinační výkres 387,4 kB pdf
30. 03. 2023 Výkres předpokládaných záborů 296,5 kB pdf
30. 03. 2023 Textová část - odůvodnění 343,4 kB pdf
30. 03. 2023 Výkres základního členění 238,0 kB pdf
30. 03. 2023 Koncepce veřejné infrastruktury 318,7 kB pdf
30. 03. 2023 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 246,7 kB pdf
30. 03. 2023 Vymezení zastavěného území 475,2 kB pdf
30. 03. 2023 Textová výroková část - C 140,5 kB pdf