Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Územní plán obce

Změna č. 1 Územního plánu obce Vrbčany.

Stav k  01/2021

datumnázev velikostformát
06. 12. 2022 Hlavní výkres 1,5 MB pdf
06. 12. 2022 Koncepce veřejné infrastruktury 936,9 kB pdf
06. 12. 2022 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 578,7 kB pdf
06. 12. 2022 Výkres základního členění 679,1 kB pdf
06. 12. 2022 Koordinační výkres 387,4 kB pdf
06. 12. 2022 Výkres předpokládaných záborů 296,5 kB pdf
06. 12. 2022 Textová část - odůvodnění 343,4 kB pdf
06. 12. 2022 Výkres základního členění 238,0 kB pdf
06. 12. 2022 Koncepce veřejné infrastruktury 318,7 kB pdf
06. 12. 2022 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 246,7 kB pdf
06. 12. 2022 Vymezení zastavěného území 475,2 kB pdf
06. 12. 2022 Textová výroková část - C 140,5 kB pdf