Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1070 při založení Vyšehradské kapituly, kdy český kníže Vratislav I. kapitule daroval i jedno popluží ve Vrbčanech.

Jak dokládají archeologické nálezy zbytků ohniště a kamenných nástrojů, bylo okolí obce osídleno již před 35 000 lety. Již před rokem 999 zde byl postaven románský kamenný kostel Svatého Václava, jehož pozůstatky byly objeveny při archeologickém průzkumu kostela v 30. letech 20. století.

Ke kostelu se váže pověst, podle které  před bitvou u Chlumce přivezl kaplan Vít z vrbčanského kostela praporec svatého Vojtěcha. Podle tradice má být nyní tento praporec uložen na mramorovém stole v místnosti uvnitř pahorku, na kterém kostel stojí.

 

Paní Jana Svobodová vypracovala dokument "Sčítání obyvatel roku 1921 ve Vrbčanech". Tuto publikaci naleznete v příloze, popřípadě si ji můžete zakoupit na obecním úřadě. Pokud budete mít dotazy k této publikaci, můžete se obrátit přímo na paní Janu Svobodovou, tel. č. 605 362 619.

 

Vrbčanská historie v datech

Rok 1088 – první historická zmínka o vsi Vrbčany

Rok 1126 – první písemná zmínka o kostele

Rok 1592 – odlit zvon Pazderník

Rok 1663 – první zmínka o škole

Rok 1676, 1689 – případy čarodějnictví

Rok 1728 – postavena zvonice

Rok 1740 – postavena formanská hospoda Kubšovka

Rok 1840 – založena knihovna

Rok 1843 – postaven horní křížek

Rok 1866 – epidemie cholery sklátila 25 lidí

Rok 1882 – postavena trať Pečky - Kouřim

Rok 1886 – založen hasičský sbor

Rok 1890 – postavena kruhová cihelna

Rok 1893 – založeno Družstvo parou mlátícího stroje

Rok 1903 – postaven křížek na návsi

Rok 1905 – zřízena vlaková zastávka pro osobní dopravu

Rok 1911 – od Vrbčan se oddělily Zalešany

Rok 1917 – do vsi přiveden elektr. proud

Rok 1921 – postaven pomník padlým ve světové válce

Rok 1931 – postavena dnešní hasičská zbrojnice

Rok 1935 – 1936 – archeologický průzkum v kostele

Rok 1941 – zatčen Gestapem starosta A. Jedlička za účast na ilegální schůzi

Rok 1947 – zřízena mateřská škol

             -  postavena dřevěná chata Junáka u Plaňan

Rok 1951 – stráně u Chroustova vyhlášeny Státní přírodní rezervací

Rok 1964 – postavena hasičská klubovna

Rok 1965 – zemřel Prof. MUDr. Vladimír Novák, DrSc., nejslavnější vrbčanský rodák

Rok 1975 – škola uzavřena pro malý počet dětí

Rok 1979 – kruhová cihelna odstřelena

Rok 1986 – ničivé krupobití

     Znovu se píše obecní kronika

Rok 1989 – uzavřena mateřská škola

Rok 1990 – založena bazénářská firma BALAREPO na Kubšovce

Rok 1992 – založena zemědělská společnost Václavka

Rok 1994 – postaven první telefonní automat na karty

Rok 1995 – postavena při státní silnici čerpací stanice pohonných hmot

Rok 1998 – pořízeny kontejnery na tříděný odpad

Rok 2001 – nové osvětlení ve značné části obce

Rok 2011 - nové dětské hřiště

Rok 2012 - úprava svahu u příjezdové cesty do obce

Rok 2013 - povodeň na řece Výrovce

Rok 2014 - vybudované víceúčelové sportovní hřiště


hlavní stránka