Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Blízké okolí

 

1. Velká Stráž u Vrbčan

 Severozápadně nad naší obcí se nachází krásný kout přírody – Velká Stráž. Je to částečně zatopený, opuštěný lom s jezírkem a stepním rázem krajiny. Nadmořská výška je 271 m.n.m. Skály dosahují výšky cca 7 metrů. Vrcholové partie Velké Stráže jsou obrostlé trnovníky – akáty. Na jihozápadním břehu roste moruše, kupodivu málokdo ví, že má velmi chutné a zdravé plody. Vodní plocha má rozlohu 0,7 ha a maximální hloubka je 1,5 m.

Žijí zde kachny divoké a kachny lysky, ryby a velké množství žab, nad vodou létají vážky a jiný hmyz. Na vyhřátých kamenech od slunce se vyhřívají ještěrky a drobní plazi. V rákosí hnízdí dravec pochop moták a každoročně vyvede mláďata


2. Stráň u Chroustova

Máte-li rádi přírodu, určitě se jděte podívat na Stráň u Chroustova, která byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1951. Katastrálně přísluší k obci Radim a nachází se asi ¾ km jižně od obce Chotutice.

Rezervace má charakter společenstva skalních stepí a teplomilných suchomilných druhů – žijí zde hojně ještěrky obecné a zelené, užovky hladké a obojkové. Skalnaté srázy jsou na pravém břehu řeky Výrovky, a jsou orientované k jihu až jihozápadu.

Z teplomilných rostlin zde rostou kavyl Ivanův, křivatec český či koniklec luční.

 

3. Kubšovka

Kubšovka je osada spadající pod obec Vrbčany, nacházející se u státní silnicí Praha-Kolín, cca 2 km od Vrbčan. 

Na soukromém pozemku se zde nachází malý zatopený pískový lom, kde se dá v létě koupat. Děti se můžou také zabavit na dětském hřišti, které je hned vedle vody. Vodní nádrž je lemovaná stromy a v přední části je písková pláž.

Kubšovka je také revírem soukromého stejnojmenného rybářského spolku a je zde provozován sportovní rybolov – www.kubsovka.cz.

 

4. Zámek Radim

Máte-li rádi historii a památky, pak se určitě vypravte na prohlídku zámku Radim, cca 3 km od naší obce. Zámek byl postavený v roce 1610, a je ve své zachovalé podobě jednou z nejnázornějších ukázek renesančního venkovského sídla střední šlechty. Postavit si jej nechal Karel Záruba z Hustířan. V posledních letech prošel zámek celkovou rekonstrukcí. Interiéry jsou vybaveny renesančním nábytkem. V několika místnostech zůstaly zachovány původní malované záklopové stropy z let 1607- 10.

Zámek má otevřeno 12 měsíců v roce, a nabízí svým návštěvníkům velké množství různých zajímavých akcí (akce pro děti, večerní prohlídky zámku, možnost noclehu na zámku, uspořádání svatebního obřadu aj.).

Detailní informace zjistíte na webových stránkách: http://www.zamek-radim.eu.

 

 5.  Město Kouřim a Skanzen

Kouřim je krásné město s bohatou historií a stojí za prohlídku. Ať už centrum města (na náměstí je vyznačený geografický střed Evropy) a přilehlé uličky, nebo blízké okolí.

Například procházka přírodou po břehu řeky Výrovky až k Libušinu jezírku, což je přírodní geologický útvar - dnes přirozená vodní nádrž. Nachází se při cestě na akropoli v srdci dnes již zaniklého hradiště. Název je poprvé zmíněn v roce 1592. Původně byla prohlubeň napájena puklinovým pramenem a dešti. V současné době je často bez vody, jen při dlouhodobých deštích a jarním tání lze tuto přírodní památku vidět v celé své kráse.

Dále dojdeme přes louku mezi lesíky k Lechovu kameni. Lechův kámen je rulová skalka, která se nachází na kopci zvaném Stará Kouřim, asi 700 m východně od středu města Kouřim.  Kámen je asi 3 metry vysoký a po obvodu měří okolo 30 m. Toto krásné místo je opředené mnoha pověstmi - v jedné se praví, že pokud kámen na Štědrý den o půlnoci třikrát obskáčete na jedné noze se zadrženým dechem, kámen se vám otevře a vydá poklady pod ním ukryté.

Většině návštěvníků ale stačí odměna v podobě krásného výhledu na město samotné, ale také do daleké krajiny.

Skanzen:

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Bylo založeno roku 1972 v prostředí starého ovocného sadu a veřejnosti zpřístupněno v roce 1976. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek.

Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů, využívají jej též filmaři. Působí při něm také Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Muzeum je členem Českého svazu muzeí v přírodě.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na „Muzeum české vesnice“, které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Detailní informace zjistíte na webových stránkách: http://www.skanzenkourim.cz.


hlavní stránka