Obec Vrbčany
Obec Vrbčany
oficiální stránky obce


Víceúčelové sportovní hřiště

Obec Vrbčany v roce 2013 podala prostřednictvím MAS Podlipansko,o.p.s. žádost o dotaci na vybudování víceúčelového sportovního hřiště. Výběrovým řízením na zhotovitele stavby byla vybrána firma Linhart, s.r.o., a v roce 2014 se podařilo víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem o rozměrech 32x15 m zrealizovat.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER programu rozvoje venkova ČR, dále finančně tuto akci podpořili i místní obyvatelé.

Úprava bezprostředního okolí byla realizována dobrovolníky z řad občanů, kteří vybudovali příjezdovou cestu s parkovištěm.

Hřiště poskytuje možnost různého sportovního vyžití - např. volejbal, nohejbal, fotbal, basketbal, tenis, pozemní hokej. Víceúčelové sportovní hřiště je od jara do podzimu hojně navštěvováno jak dětmi, tak nadšenými sportovci.

V dalších letech plánujeme okolí hřiště rozšiřovat o další sportovní a dětské herní prvky.


hlavní stránka